Verden for Kristus

En del av NLM

Vi er en del av den store organisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband.

 

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er en fri organisasjon med Jesu siste befaling som utgangspunkt: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende". (Matteus 28,18b-20)

 

 

NLM på 2 min from NLM - NLM Ung - iTro on Vimeo.


Organisasjonen ble grunnlagt i 1891 for å sende misjonærer til Kina. Da Kina måtte forlates etter 2. verdenskrig, skiftet navnet fra Kinamisjonsforbundet til dagens navn. NLM er i dag en av Europas største misjonsorganisasjoner.

NLMs visjon er "Verden for Kristus", - vi vil arbeide for at Bibelens budskap skal formidles og bli tatt imot av alle mennesker i Norge og alle steder på jorden.

Norsk Luthersk Misjonssamband har omkring 150 misjonærer som er aktive i et omfattende misjonsarbeid i elleve land i tre verdensdeler, Afrika, Asia og Sør-Amerika. Først og fremst er det evangeliet som skal bringes til unådde folkeslag, men hjelpearbeid innen helse, jordbruk og skole er også en del av misjonærenes virkemidler for å nå mennesker med Bibelens budskap.

 

I Norge har vi et omfattende arbeid med rundt 2500 foreninger, fellesskap og menigheter fordelt på 7 regioner. Alene eller sammen med andre driver vi 25 skoler fra grunnskole- til høgskolenivå. I tillegg har vi 33 leirsteder, 38 barnehager og fire nærmiljøsentra. NLM driver også 33 gjenbruksbutikker over hele landet.

 

NLM-eide Lunde Forlag AS produserer bøker, cd-er og videoer/DVD. Gjennom Norea Mediemisjon og en rekke lokalradioer drives et omfattende radioarbeid. Vi gir ut bladet Utsyn og driver nettsiden iTro for ungdom. I samarbeid med Norea Mediemisjon og Indremisjonsforbundet (IMF) driver vi også Superblink, en medieklubb for barn.

 

NLMs hovedkontor:          

Sinsenveien 25, 0572 Oslo
Tlf.: 22 00 72 00

Faks.: 22 00 72 03
E-post: hovedkontoret@nlm.no

Til toppen