Verden for Kristus

Om oss

Follokirken er en menighet sentralt i Ski, med medlemmer og besøkende fra hele Follo. Vi har eksistert med navnet vi har i dag siden 2015. 

 
Vårt slagord er: "Nær Gud, nær mennesker" og våre kjerneverdier er: "levende, inkluderende og mangfoldig". Det betyr at vi ønsker å være et fellesskap for alle mennesker, i ulike livssituasjoner, og fra forskjellige kulturer. Vi tror at evangeliet om Jesus Kristus er et godt budskap til alle mennesker, og at det fortsatt har relevans i dag. Vi ønsker å være en positiv aktør i lokalmiljøet som er gode medmennesker for de vi møter i hverdagen. 
 
Du kan lese mer om vår visjon og våre verdier her.

 

Vi samles til gudstjeneste på Ski Menighetshus på søndager, og i  smågrupper i hjemmene i ukedagene. I tillegg driver vi barnekoret Ski Soul Kids, Between (for barn i 5-7 klasse), et arbeid for ungdom kalt Y-Talk og språkkaféen på Ski Menighetshus.
 
Du kan finne ut mer om hva som skjer hos oss her eller på sosiale medier. 

 

Velkommen til oss :-)

 

Til toppen