Verden for Kristus

Konfirmasjon (Ung: Disippel)

Follokirken er stolte av å kunne tilby et treårig opplegg i regi av NLM Region Øst, hvor konfirmasjon utgjør første året. Man må ikke fullføre alle 3 årene, men de 3 delene utgjør totalt sett et veldig godt fundament for trosveien videre i livet for de som velger å delta. Vi kan også utføre selve konfirmasjonshandlingen på en av våre gudstjenester dersom noen ønsker det. Fra Follokirken sin side lokalt tilbyr vi i tillegg vårt eget ungdomsopplegg Y-Talk og nettverkssamlinger i regionen kalt Fellesskapet. 

 

På nettsiden til Region Øst heter det:

 

"Ung:Disippel er en treårig ungdomssatsning i regi av Norsk Luthersk Misjonssamband Region Øst. Vi ønsker å følge ungdommer gjennom tre veldig spennende år i livene deres der vi gir ungdommene et godt kristent sosialt nettverk på tvers av regionen, samtidig som det blir mye god undervisning med utgangspunkt i Bibelen.

 

Ung:Disippel er helgebasert og foregår fire helger i løpet av et år. Det er et fast lederteam som følger ungdommene gjennom alle fire helgene. Vi vil være to helger i Oslo og to helger på to forskjellige leirsteder i regionen.

Ung:Konfirmant

Vi ønsker først velkommen til Ung:Konfirmant som er for alle som er fra 8. eller 9.klasse og oppover. Dette blir et år der vi tar et dypdykk i Bibelen for å bli bedre kjent med Jesus og det som står der. Ung:Konfirmant kan fungere enten som en fullverdig konfirmasjonsopplæring der man til slutt kan stå som konfirmant i en lokal NLM-forsamling eller det kan fungere som et supplerende opplegg til konfirmantundervisningen i din lokale kirke.

Ung:Etterfølger

Andre året heter Ung:Etterfølger og handler om å være en Jesu etterfølger, en disippel. Her ønsker vi å bruke det vi har lært i det første året og oppleve hvordan Jesus er i livene våre. Jesus er radikal og utfordrer oss til å være hans etterfølgere. Alle som går i 9. eller 10. klasse og enten har vært med i vårt konfirmantopplegg eller i sin egen kirke er velkommen på Ung:Etterfølger. Ung:Etterfølger er også åpent for de som går i 1. og 2. Vgs.

Ung:Leder

Det tredje året, Ung:Leder, er et rent lederutviklingsår. Fokuset dette året vil være å hjelpe og utruste unge ledere til å drive kristent barne- og ungdomsarbeid. Vi vil hjelpe dem i gang, ved å gi dem praktisk veiledning gjennom teori som blir prøvd i caser. Vi ønsker også å sette fokus på hvorfor vi er ledere, nemlig for å gjøre Jesus kjent. For å kunne være med på Ung:Leder, må en ha vært med på Ung:Etterfølger.

 

Helgesamlingene våre er ikke som vanlige leirer, de er ikke proppet med aktiviteter. Men vi har mye spennende program, mange spennende undervisningstimer, samtalegrupper, caser og smågrupper. På kveldstid arrangeres det møter og sosiale happenings, og hver helg har vi en hovedaktivitet på hvert trinn. Ung:Disippel ønsker også at ungdommene gjennom dette opplegget får et nettverk, at det bygges relasjoner på tvers av regionen og at en får venner for livet.

Du er hjertelig velkommen til oss!" 

 

Se ellers mer informasjon på denne siden.

Til toppen