Verden for Kristus

Vil du støtte vårt bistandsprosjekt?

9 mai løper vi til inntekt for et godt formål. Innsamlingsaksjonen er åpen allerede nå, og avsluttes 23 mai.

I år samler Follokirken inn til prosjektet "Barnas misjonsprosjekt" i NLM. Se mer informasjon om prosjektet og støtt det her:

 

https://www.spleis.no/project/172205

 

Prosjektet støtter blant annet bedre utdanning, økonomisk utvikling og forebyggende helsearbeid for barn i Indonesia. NLM driver blant annet med opplæring i hygiene og håndvask og tar i bruk ulike virkemidler for å nå barna. Dukketeater er en av flere arbeidsmåter. I tillegg støtter NLM eksisterende institusjoner for å heve standarden og gi barna meningsfulle aktivitetstilbud. I utkanten av storbyen Medan ligger et barnehjem som NLM støtter med blant annet fotballtrening og lese‐ og skrivekurs. Barna får veiledning i å skrive sin historie. I tillegg til den praktiske skrivetreningen, er denne skrivingen viktig for å hjelpe barna med traumer som de bærer på.  Barnas historier har nå blitt illustrert av en profesjonell tegner og utgitt som bok. Prosjektet støtter i tillegg til dette skolegang for barna til NLMs utsendinger, samt kristent arbeid blant barn i Indonesia.

  • Publisert
Til toppen