Verden for Kristus

Vi søker vikar som menighetsutvikler

Vi søker vikar som menighetsutvikler fom. 1. januar - 30. september (med mulighet for forlengelse).

Misjonssambandet region øst søker vikar som menighetsutvikler i Follokirken, Ski.

Follokirken er en forsamling som tilhører Region øst av Norsk Luthersk Misjonssamband. Forsamlingen er i vekst og preges av medlemmer i alle generasjoner. Virksomheten består av faste gudstjenester søndag formiddag, samt arbeid i ulike grupper knyttet til forsamlingen. Forsamlingen har egen ungdomsarbeider i 30 % stilling i dag og en menighetsutvikler i 60 % (som skal i gradert foreldrepermisjon).

  

Misjonssambandet region øst driver arbeid i Innlandet, Oslo, Vestfold og Viken. I tillegg til lokale misjonsfellesskap driver Misjonssambandet flere leirsteder, barnehager og skoler. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

  

Vi søker nå:

Vikar menighetsutvikler i Follokirken, Ski

Vikariat 25 % i perioden 1.1. – 30.9. 2022 med mulighet for forlengelse

  

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Menighetsledelse og formidling
 • Strategi- og utviklingsarbeid for alle generasjoner
 • Inspirere til Misjonssambandets misjonsarbeid i forsamlingen og i området
 • Semesterplanlegging, oppfølging av medlemmer og tjenester, bistå ungdomsleder ved behov
 • Mulighet for tilpasning av oppgaver underveis

  

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen menighet, ledelse eller teologi og relevant erfaring. Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring vil bli vurdert.
 • Lederegenskaper, formidlingsevne og gaver til å utruste mennesker.
 • Evne til strategisk tenkning og ferdigheter i relasjonsbygging.
 • Kjennskap til Misjonssambandet og personlig egnethet vil bli vektlagt

   

Arbeidssted Ski i Nordre Follo

Kvelds- og helgearbeid må regnes med.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

  

Vi kan tilby

 • Meningsfulle og varierte oppgaver og godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i Misjonssambandet.
 • Arbeidsfellesskap i Follokirken og i Misjonssambandet region øst
 • Lønn og arbeidsvilkår etter Misjonssambandets lønnsregulativ.

  

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen eller mer informasjon? Kontakt styreleder Jarleif Gaustad (tlf. 91514582) eller regionleder Ernst Jan Halsne ehalsne nlm.no /90186447Søknad med CV og referanser sendes til ehalsne nlm.no

 

Søknadsfrist: 1. desember 2021

Tiltredelse: 1.1.2022 eller etter avtale

 • Publisert
Til toppen