Verden for Kristus

Er du vår nye pastor eller menighetsutvikler?

Vi søker ny pastor eller menighetsutvikler med mulighet for tiltredelse fra 1. august.

Follokirken er nå ute etter ny pastor eller menighetsutvikler i fast stilling 60-100 %. Stillingen defineres i utgangspunktet som 60 %. 100 % stilling forutsetter kombinasjon med annen tilgjengelig stilling i NLM.

 

Vi søker en pastor/menighetsutvikler som kan ha et særlig fokus på å bygge relasjoner i menigheten og med nærmiljøet vårt. Follokirken ønsker å være en misjonal menighet og søker derfor en medarbeider og leder som vil bidra til å utruste oss som misjonalt fellesskap, gjennom å dele evangeliet og å vise kristen omsorg i byen og nabolaget.

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Forkynnelse, undervisning og menighetsledelse
 • Strategi- og utviklingsarbeid for alle generasjoner
 • Veiledning og sjelesorg
 • Inspirere til NLMs misjonsarbeid i forsamlingen og i området

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen menighet, ledelse eller teologi og relevant erfaring. Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring vil bli vurdert.
 • Lederegenskaper, formidlingsevne og gaver til å utruste mennesker.
 • Evne til strategisk tenkning og ferdigheter i relasjonsbygging.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidssted vil være Ski. Kvelds- og helgearbeid må regnes med.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

 

Vi kan tilby

 • Meningsfulle og varierte oppgaver og godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i NLM.
 • Arbeidsfellesskap i Follokirken og i NLM region øst
 • Lønn og arbeidsvilkår etter NLMs lønnsregulativ.

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen eller mer informasjon? Kontakt styreleder Jarleif Gaustad (tlf. 91514582) eller regionleder Ernst Jan Halsne ehalsne nlm.no /90186447.

 • Publisert
Til toppen