Verden for Kristus

Søndagsmøtene

Hva er en god søndag for deg? Vi håper at det kan være å feire gudstjeneste sammen med oss - i godt fellesskap, og med Guds ord, bønn og lovsang. Vi tror det er viktig å samles i det store fellesskapet om søndagene for å møte Gud og hverandre.

 

Vi samles til gudstjeneste hver eller annenhver søndag kl 11:00 på Ski Menighetshus i Kirkeveien 3

 

På disse gudstjenestene har vi tale, lovsang, søndagsskole for de minste og nattverd og bønnevandring av og til. Noen ganger spiser vi frokost sammen før gudstjenesten, ellers er det som regel litt servering og sosialt etter at vi er ferdig. 

 

Generelt ønsker vi å ha en kommunikasjons - og gudstjenesteform som hvem som helst kan forstå uansett bakgrunn eller utgangspunkt.

 

Vi består av folk i alle aldre, med hovedvekt på småbarnsfamilier og unge par. Vi har søndagsskole for både skolebarn og barn før skolealder. 

 

Å bli med i et søndagsteam er også en fin måte å være med å forme den gudstjenesten du ønsker å invitere til. Vi har mange ulike tjenestegrupper hvor det er mulig å bidra!

 

Velkommen uansett hvem du er!

 

 

 

Til toppen