Verden for Kristus

Adventsgudstjeneste

Arrangement

Dato

Søndag 11. desember
Tid
kl. 11:00 - 12:00

Sted

Ski Menighetshus

Lagre i kalender

Velkommen til adventsgudstjeneste med tale av Kjersti Lilleaasen og lovsang. Det vil ikke være søndagsskole.
Det vil bli kirkekaffe i etterkant av gudstjenesten.
Til toppen