Verden for Kristus

Familiegudstjeneste med dåp

Arrangement

Dato

Søndag 21. august 2022
Tid
kl. 11:00 - 12:00

Sted

Ski Menighetshus

Lagre i kalender

Velkommen til familiegudstjeneste med tale av Jarleif Gaustad, lovsang og dåp. Det vil ikke være søndasskole.
Det vil bli kirkekaffe i etterkant av gudstjenesten.
Til toppen