Verden for Kristus

Språkkafé / Language café

Arrangement

Dato

Mandag 6. desember
Tid
kl. 18:00

Sted

Ski Menighetshus

Lagre i kalender

Trenger du å trene på å snakke norsk? Bli bedre gjennom å snakke med andre! Velkommen innom vår språkkafé for hyggelig sosialt fellesskap, kaffe, te og litt å spise. Dette er også en fin mulighet til å bli kjent med nye mennesker i lokalmiljøet!

English:
Do you need practice to speak Norwegian? Get better through talking to others! Welcome to our language cafe for social community, coffee, tea and a little to eat.
This is also a great opportunity to get to know new people in the local community!
Til toppen