Verden for Kristus

RunAid 2021

Arrangement

Dato

Søndag 9. mai
Tid
kl. 11:00

Sted

https://us02web.zoom.us/j/81506843335

Lagre i kalender

Vi starter med digital familiegudstjeneste hvor vi får familieandakt fra Anne Dagsland og et innslag fra Intro gjengen m.fl. Deretter løper hver hustand i området rundt eget hjem til inntekt for en god sak.

I år samler vi inn til prosjektet "Barnas misjonsprosjekt" i NLM. Se mer informasjon om prosjektet og støtt det her: https://www.spleis.no/project/172205. Spleisen er allerede åpen, og vil være mulig å bruke frem til 23 mai.

Rent praktisk skaffer hver husstand seg sponsorer og ser hvor mye man klarer å samle inn. Hver enkelt sponsor betaler bare rett inn på spleisen. Vi oppfordrer dere til å være kreative i måten å samle inn på. Dere kan få folk til å sponse dere per runde dere løper i nærområdet, eller få sponsing for andre ting dere utfører. Hver deltaker bes om å følge opp egne sponsorer i etterkant. Det kan også være en mulighet å love sine sponsorer at man skal utføre en "challenge" hvis man når et visst beløp. Så er det selvsagt også mulig å bare betale inn på spleisen uten å løpe hvis noen ønsker det.


Link til zoom ligger under "sted for arrangement". Velkommen til en aktiv og meningsfull søndag!
Til toppen