Verden for Kristus

Åpningsgudstjeneste

Arrangement

Dato

Søndag 16. august 2020
Tid
kl. 11:00

Sted

Ski Menighetshus

Lagre i kalender

Vi starter semesteret med en gudstjeneste for alle generasjoner! Det blir tale av Andreas Barbøl, lovsang og informasjon om høsten med en spesiell velkomst til nye.

Vi følger FHIs anbefalinger om smittevern, og kommer derfor til å ha et litt annet gudstjenesteopplegg denne høsten enn normalt. Vi oppfordrer til å møte tidlig grunnet pålagt registrering av alle gudstjenestedeltakere. Personer med luftveissymptomer bes om å holde seg hjemme.

Det blir ikke noe kirkekaffe inne, men vi vil oppmuntre til å ta med medbragt kaffemat i Waldemarhøyparken etter gudstjenesten.

Velkommen skal du være, og spesielt velkommen til nye!
Til toppen