Verden for Kristus

Bønnedag i Ski Nye Kirke

Arrangement

Dato

Lørdag 26. oktober 2019
Tid
kl. 10:00 - 14:30

Sted

Ski Nye Kirke

Lagre i kalender

Én gang i måneden er Follokirken med på tverrkirkelig bønn og lovsang. Denne gangen blir det en litt annerledes samling i Ski Nye Kirke hvor det arrangeres en hel bønnedag som avsluttes med en bønnegudstjeneste. Alle menigheter i området er invitert. Her er programmet:

10.00-10.15. Ankomst og en kaffekopp
10.15-10.45. Lovsang, L: Merete Føien Arnevåg
10.45-11.30: Undervisning om bønn v Eivind Arnevåg
11.30-12.00: Samtale ved bordene – bli kjent og erfaringer med bønn
12.00-12.45: Pause med mat
12.45-13.30: Erfaringer med bønnehus i England og Søndre Skøyen v/Eivind Arnevåg
13.45-14.30: Bønnegudstjeneste i kirken
Til toppen